Cool produkt!
Cool pocit! COOLMAX!

Chladiaca šatka, Uterák, Vesta | Chladiaca šatka, Uterák, Vesta

Coolmax Chladiaca šatka Chladiaci uterák Chladič vzduchu 'Misty' Prenosný rozprašovač vody


Naša spoločnosť

Vezető szerep

Coolmax je vedúcim na trhu osobných chladiacich produktov v Strednej Európe.

Využitie produktov

Naše chladiace produkty sa využívajú v širokej oblasti: počas športovania, na peších túrach, pri rôznych aktivitách vo voľnom čase, a navyše sú perfektným nástrojom aj marketingu a promócie.

Špeciálne

Naše špeciálne chladiace produkty sa používajú aj ako pomôcky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj v zdravotníctve.

Schlaďte seba, nie svoje okolie!

Schlaďte sa - hovorí sa -, lebo ak sa neprehrejete, nielenže sa cítite pohodlnejšie, ale sa môžete vyhnúť aj chorobám, a budete mať väčšiu šancu na dlhý život.

Údaje o jednotlivých produktoch si môžete prečítať v bode Fungovanie.

Fungovanie
Chladiaca šatka / uterák Cool je správnym riešením bezpečného vykonávania práce aj v horúčave - v každodennej zmene, pri fyzickej práci či v bezpečnostnej službe... Podrobnosti si môžete prečítať v bode Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Prelistujte si náš katalóg produktov, kde nájdete podrobnosti o jednotlivých produktoch.
Produkty