Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

VYUŽITIE Bezpečnosť A Ochrana Zdravia Pri Práci

Chladiaca šatka / uterák Cool je správnym riešením bezpečného vykonávania práce aj v horúčave - v každodennej zmene, pri fyzickej práci či v bezpečnostnej službe...

Pri práci v horúčave môžete aj zomrieť:
Hoci spoločnosti venujú čoraz viac pozornosti dodržiavaniu predpisov v súvislosti s horúčavou, smrti kvôli horúčave sa vyskytli aj minulý rok. Nie je to len horúčava, čo môže spôsobiť problémy pri vonkajších prácach. Prišlo leto, a čoraz viac ľudí sa rozhodne pre prácu vonku. Oplatí sa venovať pozornosť skutočnosti, že horúčava môže spôsobiť odpadnutie, okrem toho značné zníženie kondície a výkonu, tepelné preťaženie a vyčerpanie, úpal, a zníženie koncentrácie môže viesť k nebezpečenstvu nehody. Tepelná rovnováha ľudí, ktorí vykonávajú fyzické práce vonku v letnej horúčave je značne preťažená, ale preťaženie rovnováhy kardiovaskulárnej sústavy a slanej vody sa môže ďalej zvyšovať ak ľudia, ktorí pracujú vonku v horúcich letných dňoch musia - kvôli ochrane proti UV žiareniu - nosiť oblečenie, ktoré pokrýva celé telo.

IGNORUJE SA ČORAZ MENEJ PRÍPADOV!

Je však dobrou správou, že pri kontrole domácich spoločnosti sa nájde čoraz menej prípadov, kedy sa potrebné požiadavky na zdravie a bezpečnosť - ktoré stanovuje aj zákon - ignorujú. V dôsledku toho bolo v roku 2013 v Maďarsku nahlásených len 7 prípadov pracovných úrazov spôsobených úpalom alebo tepelným stresom. Jeden z týchto prípadov však bol smrteľný, a v štatistike sa nachádza jeden prípad "smrteľného ochorenia z povolania následkom úpalu". Je dôležité zdôrazniť, že prípadov, kedy hrali poveternostné činitele rolu vo výskyte nehôd je oveľa viac, a evidencia Národného úradu práce neobsahuje prípady, ktoré nemali za následok práceneschopnosť, alebo ktoré trvali menej ako tri dni. Samozrejme nedostatky existujú aj tak, napríklad v roku 2013 bolo najbežnejším nedostatkom v pomere 46,7% hodnotenie rizika, resp. nezabezpečenie školenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v nevýhodných poveternostných podmienkach. Avšak na každom piatom pracovisku spôsobil problém aj to, že hoci ochranný nápoj bol k dispozícii, spoločnosť nezabezpečila poháre. Tí, ktorí nezabezpečili ani ochranný nápoj, predstavovali len 4,5% kontrolovaných spoločností. Štvrtina dokumentov hodnotiacich riziko, ktoré sa kontrolovali náhodne, nezahrňovali nepriaznivý vplyv a riziko poškodenia zdravia zamestnancov poveternostným prostredím, ani vývoj nebezpečenstiev nehôd.

DO ÚVAHY SA NEMÁ BRAŤ LEN HORÚČAVA!

Keď niekto pracuje vonku, nie je to len horúčava, čo môže spôsobiť problémy. Napr. v prípade plavčíkov zvýšená námaha znamená stálu fyzickú námahu, a stály hluk môže tiež spôsobiť problémy, aj keď neprevyšuje hranicu. Aj tak môže totiž škodiť zdraviu, keďže môže zvýšiť krvný tlak alebo spôsobiť bolesť hlavy, - povedal András Gedeon. Tí, ktorí pracujú v záhrade, musia venovať pozornosť škodlivosti chemických látok, ale problémy - napr. infekciu tetanus - môžu spôsobiť aj mikroorganizmy z pôdy, a keďže sa pohyby vykonávajú v neprirodzenej polohe, predklon a naklonená poloha môžu tiež viesť neskôr k problémom. Tí, ktorí pracujú v blízkosti premávky musia brať do úvahy psychickú námahu spôsobenú výfukovými plynmi z premávky a dopravným hlukom, a tiež skutočnosť, že ich kĺby sa čoraz viac namáhajú kvôli státiu pri práci. V každom prípade vonkajších prác sa môže vyskytnúť bodnutie hmyzom, dokonca aj uštipnutie kliešťom pri prechádzke v parkových oblastiach - upozorňuje nás Gedeon.

CHLADIACE ŠATKY A UTERÁKY COOL VÁS ÚČINNE SCHLADIA PRI NASLEDOVNÝCH ČINNOSTIACH, NECH JE PROSTREDIE AKOKOĽVEK HORÚCE:

 • Športovanie, pešia turistika, zábava, a dokonca aj práca patria k zdravému životnému štýlu.
 • Cestovanie, zábava: zabezpečí chladiaci účinok na dlhých cestách alebo pri zábave vonku.
 • Rybárstvo, poľovníctvo: pri celodňovej práci v lese, na prechádzkach, pri vysedávaní pri udici a čakaní na veľký lov

Nepríjemnosti spojené s extrémnymi poveternostnými podmienkami však nemáme radi. Odteraz už nás horúčava nebude odrádzať od toho, aby sme vyšli von, lebo už tu máme opakovane použiteľný chladiaci materiál COOL. Tento perfektný produkt je veľkým potešením pre ľudí, ktorí milujú prírodu, ktorí chcú zvýšiť svoj výkon v športe, resp. zlepšiť svoju všeobecnú kondíciu. Chladiaca ŠATKA COOL Vám zabezpečí úľavu a riešenie/prevenciu príjemným spôsobom aj v prípade nasledovných zdravotných problémov:

Egnoruje sa čoraz menej prípadov!

 • tepelný stres
 • odpadnutie vplyvom tepla
 • nával tepla
 • vyčerpanie teplom
 • úpal
 • bolesť hlavy
 • morská choroba
 • stav po opici
 • bolesť svalov
 • menopauza
 • syndróm karpálneho tunela

Zahrňuje sa medzi chorobami z povolania, keďže príčinou je rozsiahlejší stres a námaha zamestnanca. Tento typ úpalu spôsobuje námaha v horúcom prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu. Hlavným patogenickým faktorom (hrá rolu vo vývoji choroby) je v tomto prípade tvorba tepla následkom práce pruhovaných svalov. Práca vykonávaná maximálnou intenzitou môže zvyšovať spotrebu energie svalov až o dvadsaťnásobok, než je základná úroveň. Z toho iba 25% sa využíva na efektívnosť, a ostatná časť energie sa mení na teplo, ktoré sa odvádza zo svalov do krvi, a zvyšuje teplotu tela. Kritická hodnota tepelného preťaženia je 41 stupňov Celsia, keďže sa to spája aj s horúčkou. Chladiaca šatka COOL, ktorá je trendová a pôsobivá, sa vyrába z materiálov najlepšej kvality, ktoré sú ekologicky nezávadné. Jej chladiaci účinok pocítite okamžite, aj keď sa už namočila do vody 70-krát a potom ju vyparila.